FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वास्थ्य सेवा बिधेयक, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 12:32 PDF icon स्वास्थ्य सेवा.pdf
निर्णय, आदेश तथा अधिकारपत्र प्रमाणिकरण कर्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 12:51 PDF icon अधिकारपत्र प्रमाणीकरण.pdf
करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 12:58 PDF icon करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 13:01 PDF icon गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 13:16 PDF icon karya bibhajan.pdf
गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 13:20 PDF icon गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 13:34 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन.pdf
रासायनिक मल नियन्त्रण निर्देशिका २०७७ ०७८/०७९ 09/21/2021 - 15:08 PDF icon रासायनिक मल नियन्त्रण निर्देशिका २०७७.pdf
न्यायिक समितिको कारवाही किनारा कार्यविधी विधेयक, २०७६ ७६/७७ 11/02/2022 - 13:17 PDF icon nyayik samati.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिबेदन ७७/७८ 12/26/2022 - 15:07 PDF icon संगठन तथा व्यवस्थापन सर्बेक्षण.pdf

Pages