FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वडा स्तरिय योजनाहरु

७७/७८ 11/13/2020 - 12:41 PDF icon वडा स्तरीय योजना.pdf

गा.पा. स्तरिय योजनाहरु

७७/७८ 11/13/2020 - 12:39 PDF icon गा.पा. स्तरीय योजना.pdf

स्वास्थ्य शाखा तर्फका योजनाहरु

७६/७७ 01/13/2020 - 15:43 PDF icon स्वास्थ्य.pdf

शिक्षा शाखा तर्फका योजनाहरु

७६/७७ 01/13/2020 - 15:42 PDF icon शिक्षा.pdf

कृषि शाखा तर्फका योजनाहरु

७६/७७ 01/13/2020 - 15:40 PDF icon कृषि.pdf

गा.पा. स्तरिय योजनाहरु

७६/७७ 01/06/2020 - 08:24 PDF icon गापा स्तरिय योजनाहरु.pdf

वडास्तरिय योजनाहरु

७६/७७ 01/06/2020 - 08:11 PDF icon वडा स्तरिय योजना.pdf

कृषि बिकास तर्फका योजनाहरु

७५/७६ 03/10/2019 - 14:18 PDF icon ६. कृषि शाखा.pdf

(कृषि,पशु,स्वास्थ्य र शिक्षा) तर्फ शसर्त अनुदानबाट संचालन हुने योजना तथा कार्यक्रम को विवरण

७५/७६ 03/10/2019 - 11:27 PDF icon शसर्त तर्फ का योजनाहरु.pdf

महिला तथा वालबालिका विकास सम्बन्धि योजनाहरु

७५/७६ 03/10/2019 - 10:59 PDF icon महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी योजनाहरू-converted.pdf

Pages