FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
केही कानुन तर्जुमा बनेको ऐन ७६/७७ 01/15/2020 - 13:37 PDF icon केही कानुन तर्जुमा.pdf
आर्थिक कार्यबिधि बिधेयक,२०७६ ७६/७७ 01/15/2020 - 23:02 PDF icon आर्थिक कार्यबिधि.pdf
प्रशासकिय कार्यबिधि ७६/७७ 01/15/2020 - 23:08 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधी.pdf
शिक्षा बधेयक ७६/७७ 01/28/2020 - 11:41 PDF icon शिक्षा बिधेयक.pdf
सहकारी विधेयक २०७६ ७६/७७ 02/10/2020 - 15:57 PDF icon सहकारीी.pdf
कृषि व्यावसाय प्रवर्द्वन बिधेयक, २०७६ ७६/७७ 12/24/2020 - 12:35 PDF icon कृषि व्यावसाय प्रवर्दन विधेयक.pdf
विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन बिधयेक, २०७६ ७६/७७ 12/31/2020 - 12:38 PDF icon विपदजोखिम.pdf
जनप्रतिनिधि/कर्मचारीहरुको आचारसहिता २०७६ ७६/७७ 12/31/2020 - 14:53 PDF icon आचारसहिता.pdf
कर तथा गैरकर, राजश्व लगाउने र उठाउने बिधयेक, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 12:25 PDF icon कर तथा गैरकर.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यबिधि, २०७६ ७६/७७ 01/05/2021 - 12:30 PDF icon sava sanchalan.pdf

Pages