FAQs Complain Problems

गाउँपालिकामा संस्थालाई सुचीकृत गराउन के गर्नु पर्छ ?

संस्था दर्ता को प्रमाण पत्र र कर चुक्ता को प्रमाण पत्र लिएर गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नु पर्छ ।